ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1. Εγκαταστάσεις

Το ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. είναι ιδιωτική επιχείρηση που στις εγκταστάσεις της περιλαμβάνονται:

Α. Eννέα (9) γήπεδα τένις, ηλεκτροφωτιζόμενα και επιστρωμένα με επιφάνειες «συνθετικού χόρτου»
Β. Κολυμβητική πισίνα διαστάσεων 10χ20 μέτρων.
Γ. Εντευκτήριο και χώρους αποδυτηρίων
Δ. Snack-bar restaurant
Ε. Κατάστημα αθλητικών ειδών
Ζ. Τοίχος ασκήσεων

2. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του KΛΑΜΠ

Α. Το ΚΛΑΜΠ λειτουργεί καθ'όλη την διάρκεια του έτους και σε ωράριο που καθορίζεται από την Διεύθυνση ανάλογα με την εποχή.
Β. Ιδιότητα μελους: Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από έγκριση της αίτησης εγγραφής από την διεύθυνση και την καταβολή του εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής. Η υπογεγραμμένη υποβολή αίτησης εγγραφής συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων κανονισμού λειτουργίας.
Γ. Στη διάρκεια της άθλησης τα μέλη πρέπει να φορούν ανάλογη περιβολή, δηλ. Παπούτσια αθλητικά, φόρμα ή σορτ, μπλουζάκι και να έχουν ρακέτα και μπαλάκια.

3. Κανονισμός λειτουργίας πισίνας

Α. Η χρήση της πισίνας του ΚΛΑΜΠ χρησιμοποιείται ελεύθερα από τα μέλη χωρίς επιβάρυνση, πέραν της καταβολής της ετήσιας συνδρομής.
Β. Η παραμονή παιδιών μέσα και έξω από τον χώρο της πισίνας ως προς την ασφάλεια τους, αποτελεί ευθύνη των συνοδών τους.
Γ. Οι λουόμενοι υποχρεούνται να κάνουν ντουζ πριν από την είσοδό τους στην πισίνα.
Δ. Μη μέλη: Η χρήση της πισίνας του ΚΛΑΜΠ μπορεί να γίνεται και από μη μέλη. Προυπόθεση αποτελεί η έγκριση εισόδου από την γραμματεία του ΚΛΑΜΠ και η πληρωμή δικαιώματος χρήσης πισίνας.


4. Συστάσεις - Υπομνήσεις

Α. Τα μέλη του ΚΛΑΜΠ πρέπει να διατηρούν καθαρά και σε καλή κατάσταση τα γήπεδα, τους κοινόχρηστους χώρους και γενικά τις εγκαταστάσεις.
Β. Δεν επιτρέπονται κραυγές, βρισιές και κάθε λογής αντεγκλήσεις και θορυβώδεις εκδηλώσεις στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους.
Γ. Η Διεύθυνση έχει δικαίωμα να απομακρύνει από τους αγωνιστικούς χώρους όποιον δεν συμορφώνεται με τους κανονισμούς.
Δ. Η Διέυθυνση δεν ευθύνεται για απώλεια χρημέτων ή τιμαλφών στους χώρους των αποδυτηρίων.
Ε. Για την ερμηνεία ή επίλυση κάθε θέματος του κανονισμού τα μέλη να απευθύνονται στην Γραμματεία.

5. Οικονομικές Υποχρεώσεις

Α. Τα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή της εκάστοτε ετήσιας συνδρομής, που πληρώνεται σε 2 δόσεις στην αρχή του κάθε εξαμήνου.
Β. Η ετήσια συνδρομή είναι διαρκούς ισχύος, ανεξάρτητα από την συχνότητα, την περιοδικότητα παρουσίας του μέλους στις εγκαταστάσεις.
Γ. Προσωρινή διακοπή ιδιότητας μέλους:
H ιδιότητα μέλους δεν χάνεται με την μη καταβολή της αντίστοιχης συνδρομής σε περιπτώσεις όπως:
1. Αλλαγή τόπου εργασίας εκτός Αττικής.
2. Ασθένεια ή τραυματισμός
3. Εγκυμοσύνη
4. Μετάβαση στο εξωτερικό για επαγγελματικούς ή άλλους σοβαρούς λόγους

Η διεύθυνση του ΚΛΑΜΠ μπορεί να πληρώνει ή να τροποποιεί τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ανάλογα με τις περιπτώσεις, για την καλύτερη πάντοτε εξυπηρέτηση του συνόλου.